Kaari Taitoluistelijat ry

Kaari Taitoluistelijat perustettiin vuonna 2003, samana vuonna kuin Kaarinan kaupungin jäähalli, Wihurihalli, valmistui.

Seuran tavoite

Seuran tavoitteena on tarjota kaarinalaisille sekä lähialueen lapsille ja nuorille mahdollisuus taitoluisteluharrastukseen lähellä kotia. Kaari Taitolustelijoiden kilpailutoiminta on keskittynyt alkuvuosista lähtien muodostelmaluisteluun, ja kaudella 2022-2023 seuraa edustaa yhteensä kahdeksan muodostelmajoukkuetta, joista kaksi kilpailee tulokkaissa (Mini Edges, Little Edges), yksi minoreissa (Golden Edges), yksi SM-noviiseissa (Diamond Edges), yksi SM-junioreissa (Dream Edges Junior) ja yksi SM-senioreissa (Dream Edges).

Lisäksi seuralla on yksi harrastusryhmä,(Sparkle Edges) joka ei kilpaile. 

Kaikenkaikkiaan Kaari Taitoluistelijoissa luistelee noin 300 luistelijaa, joista noin puolet opettelee taitoluistelun ja muodostelmaluistelun alkeita luistelukouluissa Kaarinanssa ja Paimiossa ja puolet luistelee seuramme eri muodostelmajoukkueissa. Seura on Suomen Taitoluisteluliitto ry:n, Lounais-Suomen Taitoluistelu ry:n sekä Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n jäsen. 

 

Seuran visio

Kaari Taitoluistelijat ry on arvostettu alueellisesti vahva ja vaikuttava muodostelmaluisteluun keskittyvä kilpailu- ja harrastetoimintaa tarjoava taitoluisteluseura.

Seura kuuluu suomalaisten Lasten- ja nuoren Tähtiseura-laatuohjelmaverkostoon, jonka tavoitteena on suomalaisen urheiluseuratoiminnan kokonaisvaltainen kehittäminen. Tähtimerkki on osoitus modernista, ketterästä ja inhimillisestä toimintatavasta, joka sopii kaikille liikkujille. Se vastaa erilaisten liikkujien tarpeisiin, mutta myös kehittyy heidän mukanaan.

 

Seuran arvot - rohkeus, märätietoisuus, yhteisöllisyys

Rohkeus

EDGES -perheessä jokainen voi olla rohkeasti oma itsensä, utelias ja innokas oppija, joka jatkuvasti haluaa kehittyä luistelijana ja ihmisenä. Luovuus on yksi tärkeimmistä voimavaroistamme ja sillä olemme ponnistaneet pitkälle pienestä kotihallistamme. Arvostamme luistelijoiden, valmentajien ja seuratoimijoiden kykyä rohkeasti viedä muodostelmaluistelua uudelle tasolle, kohti unelmia. Haluamme innostaa tulevaisuuden luistelijoita lajin pariin jäällä ja katsomoissa niin omassa seurassamme, kansallisesti kuin kansainvälisestikin.

Määrätietoisuus

Rakennamme määrätietoisesti tulevaisuuden huippujoukkueita, joissa luistelutaitojen lisäksi kasvatamme osaltamme lapsista ja nuorista toiset huomioonottavia, reiluja joukkuekavereita ja kilpailijoita.

Treenaamme ahkerasti, opimme virheistä, tuemme toisiamme ja sisukkaasti yritämme uudestaan. Tarjoamme luistelijoillemme mahdollisuuden nauttia luistelun ilosta, kasvaa ja kehittyä, kurkotella kohti omia sekä joukkueen yhteisiä unelmia sekä nauttia kovan työn tuloksista.

Yhteisöllisyys

EDGES -perheessä jokaisella luistelijalla, joukkueella, valmentajalla, vanhemmalla, ja seuratoimijalla on oma roolinsa. Jokaista perheenjäsentä tarvitaan kulkiessamme yhdessä luistelijan polkua pitkin. Haluamme luoda kannustavan ja turvallisen ympäristön luistelijoillemme. Yhteisöllisyys ja ilo ovat mukana kaikessa tekemisessämme niin jäällä kuin sen ulkopuolella, vain yhdessä olemme me – EDGES -perhe.

 

Seuran eettiset linjaukset

Kaari Taitoluistelijat ry toimii lasten ja nuorten liikunnan ja urheilun alueellisena edistäjänä. Toiminnan eettiset linjaukset perustuvat Suomen Olympiakomitean Urheiluyhteistyön reilun pelin periaatteisiin 

Kaari Taitoluistelijoiden toimintalinja  ohjaa toimintaa sen kaikilla tasoilla. Seurassa on Suomen Olympiakomitean Reilun pelin periaatteisiin perustuen laaditut pelisäännöt luisteleville ryhmille. Vanhemmat ovat laatineet ryhmäkohtaisesti vanhempien pelisäännöt. Pelisäännöt toimivat seurassa reilun ja yhdenvertaisen toiminnan perustana ja niihin tukeudutaan poikkeamatilanteissa. Poikkeamat tai erimielisyydet huomioidaan. Pelisääntöjen ja toimintalinjan mukaiseen ratkaisuun pyritään aina ensisijaisesti keskustelemalla.

Seuramme joukkueet kaudella 2019-2020
Golden Edges luisteli kaudella 2009 - 2010 teemalla Halloween
Kuva: Tero Wester