Luistelukoulu

Lasten luistelukoulun tavoite

 

Lasten luistelukoulu tarjoaa valmennusta lapsille Kaarinassa ja Paimiossa. Harjoittelun tavoite on, että luistelija oppii luistelun perusasiat tasolla, jolla luistelija voi halutessaan siirtyä harrastamaan seuran muissa ryhmissä. Luistelukoulussa harjoittelu kehittää perusliikuntataitoja. Luistelukouluun tullessa luistelijalta ei vaadita aikaisempaa luistelukokemusta. Luistelukoulussa harjoitellaan yksi tai kaksi kertaa viikossa.

Lapsilähtöisen valmennuksen ja mielekkään harjoittelun takaamiseksi valmentaja jakaa lapset jäällä iän sekä taitotason mukaan pienryhmiin. Vastuuvalmentajan tehtävänä on huolehtia, että luistelukoulutunnit noudattavat kauden alussa tehtyä kausisuunnitelmaa. Luistelukoulussa jokainen luistelukoululainen saa seuran oman merkkisuoritusvihon, jonka avulla niin vanhemmat, luistelijat kuin valmentajatkin pystyvät seuraamaan luistelijan kehittymistä kauden aikana. Valmentajat täydentävät kaksi kertaa kauden aikana luistelijoiden merkkisuoritusvihot, jonka jälkeen ne jaetaan luistelijoille.

 

Aikuisten luistelukoulun tavoite

 

Seura tarjoaa luistelumahdollisuuden myös aikuisille. Aikuisten luistelukoulun tavoite on edistää ja ylläpitää liikunnallisia elämäntapoja. Luistelukouluun tullessa luistelijalta ei vaadita aikaisempaa luistelukokemusta.

Valmennuksessa huomioidaan luistelijoiden taitotaso.